Teknik

Teknisk Konsult


Konsultverksamheten inriktar sig i huvudsak på energiteknik.

Termisk produktion (panncentraler), distribution (nät) och förbrukning (fjärrvärmecentraler). Det vill säga fjärrvärme och industriprocesser med liknande energistrukturer.


Vi arbetar med att leda och administrera projekt allt från inledande utredningar och förprojekteringar som beslutsunderlag till färdig anlägging.


Tar fram förfrågningsunderlag och genomför upphandlingar mm (oftast baserat på LUF) för pannanläggningar med kringutrustningar för kraftvärme-/energiproduktion samt för fjärrvärme och fjärrkylasystem.

Projektledning i genomförandefas

Taxeutredningar


Uppdragsgivare är energiverk, kraftbolag och industri.


En liten konsultverksamhet kan uträtta mycket i både stort och smått.

Ibland blir uppdragen stora och ytterligare resurser eller specialister måste engageras.

Det är därför bra att ha etablerade och kända partners att arbeta tillsammans med.


Idag finns samarbetsavtal med:


FVB Sverige AB


SWECO Industry AB


AFRY (ÅF)-Industry AB

                                                                                                 HMG E-Konsult                                           

Lärkvägen 12

441 40 Alingsås


Tel 0706-380055

info@hmgek.se


©2011-2020 HMG E-Konsult / Hans Gille


Samtliga bilder på dessa sidor är upphovsrättsskyddade.

© Copyright: Hans Gille,  Alingsås

Klicka på bilderna för att se dem i högre upplösning

Uppdaterad 2020-07-12


Släpp aldrig taget!

Det är bara det du ger upp som går förlorat!