Teknik

Teknisk Konsult


Konsultverksamheten inriktar sig i huvudsak på energiteknik.

Termisk produktion (panncentraler), distribution (nät) och förbrukning (fjärrvärmecentraler). Det vill säga fjärrvärme och industriprocesser med liknande energistrukturer.


Vi arbetar med att leda och administrera projekt allt från inledande utredningar och förprojekteringar som beslutsunderlag till färdig anlägging.


Tar fram förfrågningsunderlag och genomför upphandlingar mm (oftast baserat på LUF) för pannanläggningar med kringutrustningar för kraftvärme-/energiproduktion samt för fjärrvärme och fjärrkylasystem.

Projektledning i genomförandefas

Taxeutredningar


Uppdragsgivare är energiverk, kraftbolag och industri.


En liten konsultverksamhet kan uträtta mycket i både stort och smått.

Ibland blir uppdragen stora och ytterligare resurser eller specialister måste engageras.

Det är därför bra att ha etablerade och kända partners att arbeta tillsammans med.


Idag finns samarbetsavtal med:


FVB Sverige AB


SWECO Industry AB


ÅF-Industry AB

HMG E-Konsult / Hans Gille                                                                                                                                                    Lärkvägen 12

441 40 Alingsås

info(at)hmgek.se

+46706-380055                                             

                                                                                                                                                               

©2011-2019 HMG E-Konsult / Hans Gille


Samtliga bilder på dessa sidor är upphovsrättsskyddade.

© Copyright: Hans Gille,  Alingsås

Klicka på bilderna för att se dem i högre upplösning

Uppdaterad 2019-12-13


Släpp aldrig taget!

Det är bara det du ger upp som går förlorat!