Kunder och uppdrag


Släpp aldrig taget!

Det är bara det du ger upp som går förlorat!

                                                                                                 HMG E-Konsult                                           

Lärkvägen 12

441 40 Alingsås


Tel 0706-380055

info@hmgek.se


©2011-2020 HMG E-Konsult / Hans Gille


Samtliga bilder på dessa sidor är upphovsrättsskyddade.

© Copyright: Hans Gille,  Alingsås

Klicka på bilderna för att se dem i högre upplösning

Uppdaterad 2020-07-12

 

Några kunder

och uppdrag:

 

AMAQ (Aneby Miljö & Vatten AB)

Upphandling och projektgenomförande. Panncentral 4×3MW biobränsle. 2013-2015.

Fjärrvärmerelaterade uppdrag​ 2016-2018


E.T.F. Energiteknik Fjärrvärme AB

Fjärrvärme. Ledningsdimensionering och systemanalys för Sala/Heby. 2016


FVB Göteborg (Fjärrvärmebyrån)

Göteborg Energi

Projekteringsledning och projekteringsstöd avseende bl.a.

MBA-stammen för Göteborg Energi, 2018

Nässjö Affärsverk

CE-märkning panncentral, 2018

Egenkontrollprogram för panncentraler, 2019


Happy Tune, Alingsås

Fotouppdrag, 2014


Mullsjö Energi & Miljö AB

Fjärrvärmerelaterade uppdrag​ 2011-2017

Upphandling av ny pannanläggning, 2018

Utbildning av personal i fjärrvärmeteknik-/system, 2018

Upphandla och projektleda utbyggnads- och ombyggnadsprojekt för fjärrvärme och VA 2019-2020


Nitton82, Alingsås

Fotouppdrag, 2013


Petite Catering & Matstudio, Alingsås

Fotouppdrag, 2014


SIS, Swedish Standards Institute

NGSA 2018, Fotouppdrag 2018


Statkraft Värme AB

Besiktningsuppdrag, 2013


Stenungsunds Energi & Miljö AB

Personalutbildning, 2014


Sten & Vägarbeten AB

Fotouppdrag, 2012


SWECO Industry AB

 • Trafikkontoret Göteborg
 • Ledningssamordnare Skeppsbron m,m 2014
 • Trafikverket
 • Teknisk Beskrivning ledningsentreprenader Sörred

(ABT ) 2014

 • Alvesta Energi
 • Förfrågningsunderlag panncentral, 2013-14
 • SwedeGas
 • Byggledning Sörred och Förfrågningsunderlag ledningsentreprenad (ABT) 2017


U-Water AB​

 • Projektkoordinator (AMAQ) 2011-2013.


WSP Sverige AB

   • Bilder och fondtapeter till kontoret i Alingsås, 2019


(ÅF)AFRY-Industry AB

 • Göteborg Energi
 • Anläggningsägare fjärrvärmenät 2015-16 (Vikariat)
 • Planering nät fv 2017
 • Lysekils Hamn AB/LEVA
 • Fartygs-/kajanslutning till fjärrvärme 2018/19
 • Lidköping Energi
 • Förutsättningar för fjärrkyla i Lidköping, fördjupad studie 2019Bilder från Sörred och SwedeGas arbeten 2017

Färdig anläggning i Aneby 2014

4××3MW biobränsle

4×3MW Biobränsle, flis och pelletsFondtapeter hos WSP

Färdig anläggning